EINES FUSTERIA : CONTEMPORÀNIA 2 - 01
Finals segle XIX
Nom de l'objecte: Aixada de mànec curt
Procedència: Eines de la "Fusteria Gaspar Orriols"
Fitxa núm. 0302
Localització actual: Sart Just Desvern
Característiques: Per desbastar.
Utilitat: grops grossos, taulons malt tallats, etc..
Per fer tacs petits, amb l’ajut posterior de l’enformador

"Azuela" en castellà

Matèria : Ferro i fusta

Dimensions : Llarg 35 – Alt 24 – Ample 12 cm

Origen de la informació: Ignasi Aizpurua Company i
Gaspar Orriols Tubella
Fitxa feta per: Miquel Almela i Casanova /
Jordi Cunties i Villanova