NUMISMÀTICA I FILAT. : CONTEMPORÀNIA 2 - 01
1930 - 1931
Nom de l'objecte: Monedes de la "Cooperativa Santjustense"
Procedència: Monedes de la cooperativa de consum del poble, situada al carrer Bonavista núm. 59, al mateix lloc que ocupa l'actual cansaladeria Fosalva.
Fitxa núm. 0042
Localització actual: Can Cardona
Característiques:

Valors: 5 cts, 10 cts i 5 pts,
solament són encuyades per l'anvers.

Matèria : 5 cts: llautó 10 cts: coure
5 pts: níquel

Dimensions : diàmetres 5 cts: 25 mm,
10 cts: 30 mm, 5 pts: 32 mm

Lema: COOP. R.O. SANJUSTENSE,
S.JUST DESVERN.

Origen de la informació: Jordi Cardona i Gelabert
Fitxa feta per: Jordi Cunties i Villanova (1996 i 2011)