Rellotges de sol: CONTEMPORÀNIA 2- 01
Segle XX

Nom de l'objecte: Rellotge de sol de can Vilà
Procedència: Can Vilà (can Vilar de la Muntanya). La masia està documentada des del segle XIV.
Fitxa núm. 0330
Localització actual: Sobre la façana sud-oest de la masia
Característiques:

Matèria : Ceràmica vidriada

Dimensions : Rajols de 20 x 20 cm

El rellotge fou construït als voltants de l'any 2000

Origen de la informació:

Teresa Sala, vídua Reverter

Fitxa feta per: Jordi Cunties i Villanova
Fotografia: Miquel Almela i Casanova