TORRE ESPIGOLERA : MEDIEVAL - 01
Segles XIV - XV
Nom de l'objecte: Peça de bronze decorada
Procedčncia: Excavacions de la Torre Espigolera-El Bullidor
Fitxa núm. 0084
Localització actual: Can Ginestar
Característiques:

Descripció :
Possiblement es tracta d'una part d'un penjoll. El dibuix que duu és de forma geomètrica amb dues fulles de roure. Posteriorment s'ha sabut que es tracta d'una part de l´arnés d'un cavall.

Matèria : Bronze

Dimensions : 170 mm x 70 mm

Origen de la informació: Jordi Amigó i Barbeta
Fitxa feta per: Jordi Cunties i Villanova