El Centre a
Ràdio Desvern

Espai del Centre tots els dilluns de
12 a 12.15 a càrrec de la presidenta Maria Quintana.
Meteo
de
Sant
Just
 
MUSEU VIRTUAL
Centre d'Estudis Santjustencs

Accés a totes les fitxes

PERÍODE
Classificació
Descripció
Neolític - Edat dels Metalls
 
Arqueologia
  Vas campaniforme, La Riba
Sepulcre de fossa de La Riba
Món íber
 
Penya del Moro
  Situació i plànol de la Penya del Moro
Plom ibèric de la Penya del Moro
Tros de plat àtic
Fíbula
Fusaiola
Àticu
Punta de sageta
Colador
Peça de penjoll
Fíbula anular
Ceràmica manual amb bordó
Ceràmica àtica
Plat àtic amb palmetes
Trossos de copa àtica
Fíbula
Ceràmica pintada
Pondus
Fíbula
Exvot
Fragment ceràmic
Món íber
 
Arqueologia
  Fragment de kàlathos
Món romà a Hispània
 
Materials de La Riba
  Làpida romana
Vora de Dòlium procedent de La Riba, a can Oliveres
Tres eines de ferro procedents de La Riba a can Oliveres
Claus
Morter manual
Pic de ferro
Ham de bronze i restes de plom
Ceràmica romana sigil·lata
Ceràmica romana sigil·lata
Ceràmica romana sigil·lata
Ceràmica ibèrica
Ceràmica ibèrica
Ceràmica ibèrica
Materials ibèrics sitja M
Ceràmica i metalls de l´habitació romana
Ceràmica i metalls de l´habitació romana
Ceràmica i metalls de l´habitació romana
Món romà a Hispània
 
Arqueologia
  Capitell romà (trobat per Salvador Joan)
Mosaic romà de La Bateria
Nansa de ceràmica romana
Àmfora de Torreblanca
Denari romà de Torreblanca
Època medieval
 
Arqueologia
  Olletes visigòtiques
Enterrament de lloses
Fragment de cànter o aiguamà

Mare de Déu palau de la Torreblanca
Època medieval
 
Torre Espigolera
  Peça de bronze decorada
Passador de bronze
Olla de ceràmica
Pitxell
Morter de marbre
Llàntia
Monedes 1-2
Monedes 3
Monedes 4
Eines agrícoles de ferro
Plat d´ala
Plat d´ala
Escudella
Escudella
Escudella
Plat d´ala
Cubell
Tapadora
Plat d´ala
Plat d´ala
Escudella
Època medieval
 
Etnografia
  Morter visigòtic de can Cardona
Document on es cita Villa Birce
Època moderna
 
Arqueologia
  Elements de fust i base de la Creu de Terme del Raval
Estàtua de pedra de la Creu de Terme
Capitell de la Creu de Terme
Fites de terme: Sant Just-St.Feliu. Fita nº 1
Diadema del Pou del Comú
Creu de Terme del Raval restaurada

Època moderna
 
Etnografia
  L´aixeta del cup de can Carbonell
Caixa de núvia de can Carbonell
L´aixeta del Cup de l´Hostal de la Creu
Pica "cap de lleó" de can Fatjó
Finestra Neo-Renaixement de can Fatjó
Balcó Neo-Renaixement de can Fatjó
Pedra del molí d'oli de can Fatjó
Finestrada reixada de can Fatjó
Època contemporània I
 
Arqueologia
  Placa ”Pueblo de San Justo”
Fita de can Cardona
Fites de terme: Sant Just-St.Felíu. Fita nº 2
Fites de terme: Sant Just-St.Felíu. Fita nº 3

Finestral de can Modolell de la carretera
Brocal d'aljub de can Modolell
Fita termentera: Fita nº 4
Època contemporània I
 
Entitats
  Estendard de Lo Pom de Flors
Penó de "la Lira"
Estendard de Lo Pom de Flors
Senyera de l'Orfeó Enric Morera
Època contemporània I
 
Etnografia
  Escopeta de caça de can Cardona
Bastons de can Cardona
Bota de vi del celler de can Ginestar
Bota de vi petita del mateix celler
Cargol premsa
Llums d´oli
Mesura de vi
El Timbal
Boles de canó de la Bateria (Puiggròs can Modolell)

Rellotge donat per Otto Himmelberg
Sabre de can Ristol
Bufet Imperi de can Ristol
Època contemporània I
 
Numismàtica/Filatèlia
  Bolla de l'aduana de Barcelona
Època contemporània II
 
Guerra 1936-39
  Espoleta de granada d'artilleria de la Penya del Moro
Segell d´impost de guerra Creu Roja
Placa d´Esquerra Republicana (Domènec Domènech)
Beina d'obús can Oliveres
Bitllets de banc de St.Just
Màscara antigàs
Segell d´impost de guerra de St.Just
Monedes de cartó, Unió de Sindicats del Camp
Granada d'artilleria
Bandera republicana
Insígnia de la FAI
Beina de bala
Targeta de racionament de St.Just
Targeta de transport de St.Just
Bitllet d'autobús Ajt.de St.Just
Placa commemorativa de Los Caídos
Placa Parte de la Victoria
Època contemporània II
 
Arqueologia
  Talla de fusta de Sta. Francesca
Vagons de tren de la Sanson
Trapa d´aigua de St Just Desvern, petita
Trapa desguàs clavegueram
Trapa registre d'aigües potables
Maqueta del jaciment de la Penya del Moro
Tapa desguàs clavegueram
Placa advocat Oliveras
Signatura arquitecte Alemany
Època contemporània II
 
Ceràmiques al carrer
  Penya del Moro
Can Solanes
Barri de la Sagrera
El Tram
La Sanson
Plaça dels Estudis Vells
Carrer Bonavista
Carrer Badó
Casa dels senyors Bellver
Escola Ateneu
Plaça Sagrat Cor
Barri Sud
Avinguda Dr. Ribalta
Època contemporània II
 
Entitats
  Antiga caldera de carbó de l´Ateneu
Màquines de projectar del cinema Ateneu
Projector de diapositives de l'Ateneu
Senyera de l'Orfeó Enric Morera
Sant Crist de Mn. Antonino Tenas
Rosa dels vents de la SEAS actual
Rosa dels vents de la SEAS antiga

Antic mostrador del Café de l'Ateneu
Època contemporània II
 
Etnografia
  Matrícules: carros
Matrícules: bicicletes
Matrícules: velomotors
Matrícules: industrials
Matrícules: gossos
St.Jordi de J.Roig a can Cardona
Creu de ferro forjat
Eines de pagès : Destrals
Eines de pagès : Podalls
Eines de pagès : Ganivets
Premsa de vi de can Ginestar
Bandera de la Marxa de la Llibertat
Pianola del cinema Jardí (can Cuscó de la carretera)
Estris de barber de can Cardona
Creu del Pedró
Tenalles de can Ginestar
Pedres del molí d´oli de can Ginestar
Plafó ceràmic nº 44 carrer La Sala
Placa Taller Ocupacional D.Cardona al jardí de can Ginestar
Màscara mortuòria Daniel Cardona
Sfinx de Torreblanca
Rajol de nínxol de cementiri
Nova Creu del Pedró
Plafó ceràmic de la Font de la Bonaigua
Eines de minaire (Sebastià Farràs)
Eines de minaire (Sebastià Farràs)
Eines de minaire (Sebastià Farràs)
Eines de minaire (Sebastià Farràs)
Rajols i hidràulics P.Gelabert
Època contemporània II
 
Etnografia 2
 

Gramola de trompa
Entrada can Ristol
Llit de can Ristol
Pedra tombal de can Ristol
Sala de billar de can Ristol
Plafó de Sant Sebastià de can Vilà
Sant Antoni Abat de can Vilà
Plafó de Sant Isidre de can Vilà

Època contemporània II
 
Etnografia
Masia Can Padrosa
 

Escalfallits
Dutxa
Banyera de seient
Orinal Don Pedro
Molinet de cafè gros
Estaca de ferro i fusta
Bicicleta
Arada de fusta
Forcat
Garbell de ventar
Carro de vela
Màquina de sembrar
Posataps
Calderó
Ensofradora
Tisores d'esquilar
Manxa de bufar fum
Llum de carbur
Fanga
Aixada corbada
Estaca de peu

Època contemporània II
 
Eines de Fusteria
 

Aixada de mànec curt
Guilleumes
Garlopa
Ribot d'acanalar
Ribot o guilleume d'encadellar
Ribot o guilleume de motllurar
Ribot o guilleume per fer boques
Garlopa de fer bordó
Garlopí
Garlopa de motllurar
Rosset
Serjants
Badaina
Gúbies
Barrines
Plomada
Filaberquí
Fulla de desbastar
Cartabó de 45º
Centenella
Cartabó petit de 45º
Raspa
Serra de cadastre
Serra de vogir

Època contemporània II
 
Gegants
 
Gegant Pastor
Geganta Justa
Geganteta Montserrat
Gegant Gentil
Gegant Flordeneu
Capgros El Cuiner
Capgros La Gitana
Capgros El Català
Capgros La Nena
Capgros El Berrugues
Capgros En Trepa
Capgros La Mariona
Capgros El Sol-Solet
Capgros L'Atenea
Capgros El Negre
Època contemporània II
 
Grafits
  Murals Rambla
Murals carrer Major
Murals carrer Badó
Murals camp de futbol
Grafit Ajuntament provisional
Època contemporània II
 
Modernisme
 

Rajoles de la fàbrica Pujol i Bausis
Rajoles d´en Xavier Nogués
Rajoles d´en Xavier Nogués
Rajoles d´en Xavier Nogués
Mirall Modernista
Paviment can Ginestar
Paviment can Ginestar
Vitrall modernista de can Ginestar
Vitrall modernista de can Ginestar
Vitrall de la capella can Ginestar
Vitrall de la capella can Ginestar
Vitrall de la capella can Ginestar
Porta ferro forjat can Ginestar
Làmpades modernistes de la capella de can Ginestar
Taula antiga de l'alcaldia
Rajols de la Torre Blanca (Valentí Graner)
Gerros modernistes
Gerro modernista
Conjunt de mobiliari modernista
Cadira modernista

Dormitori modernista can Ristol
Menjador can Ristol
Tresillo modernista can Ristol

Època contemporània II
 
Numismàtica i
Filatèlia
 

Monedes Cooperativa Sanjustense c.Bonavista
Segells de l'Ajuntament de St Just
Medalles del Sometent Armat de Catalunya
Insígnies de l'alcalde
Insígnies dels regidors
Segell local d'impost de guerra
Segell local d'impost de guerra
Segell Creu Roja pro assistència social
Matasegells de Correus Mil·lenari
Matasegells Municipal Mil·lenari
Senyal segell Petits Comerciants i Industrials
Senyal segell Socors Roig Internacional
Senyal segell Ajuntament republicà
Senyal segell Ajuntament franquista

Època contemporània II
 
Rellotges de sol
 

Rellotge de sol de can Vilar
Rellotge de sol de can Cardona
Rellotge de sol de can Fatjó
Rellotge de sol del c. de la Sala
Rellotge de sol de can Freixes
Rellotge de sol del c. Pont
Rellotge de sol de can Josa-1
Rellotge de sol de can Josa-2
Rellotge de sol de jardí can Josa
Rellotge de sol de can Padrosa
Rellotge de sol del carrer Tudona

Rellotge de sol de can Gelabert
Rellotge de sol de can Roldan
Rellotge de sol de can Campreciós
Rellotge de sol de ca n'Oliveras
Rellotge de sol del carrer Font
Rellotge de sol de matí de can Coscoll
Rellotge de sol de tarda de can Coscoll

Època contemporània II
 
Rellotges de sol desapareguts
 

Rellotge de sol casa Ll.Soler Morell
Rellotge de sol de l'Església Parroquial
Rellotge de sol de la masia Carola
Rellotge de sol de can Ginestar
Rellotge de sol de can Vilaret
Rellotge de sol modernista de can Padrosa

Època contemporània II
 
Diversos
  Aquarel·la de Puig Genís (Joaquim Carbonell)
Sitges de can Modolell
Segell de goma de rellotges Maurer