Miscel·lània d'Estudis Santjustencs VIII (1997)
Aproximació a quaranta anys de vida local
 

El present treball d' introducció a la història del poble de Sant Just Desvern és, en certa manera, la continuació del capítol "Les primeres decades del segle XX (1900-1939)", del llibre Sant Just Desvern, un paisatge i una història, editat l'any 1987, en ocasió de la commemoració dels seus mil anys d'història (987-1987).
El període que relatem (1939-1979) és el de quaranta anys de vida local, des de l'acabament de la Guerra Civil fins a l'anomenada transició política. És a dir, ressenyem l'espai del segle XX que va des de l'etapa del franquisme fins a la restauració de la democràcia, amb tot el trasbals polític, social, ecònomic i cultural que representà l'ocupació militar de Catalunya -i del nostre poble- per les tropes del general Franco, amb l'impacte i les transformacions que va ocasionar en el viure local.

Tot això, entrelligant-ho amb el creixement urbà, demogràfic i immigratori que ha sofert Sant Just Desvern; amb la lluita per la conservació de les nostres senyes d'identitat i finalitzant amb l'elecció del primer ajuntament democràtic de la transició. És, amb tots els condicionaments que imposa l'evolució política de l´Estat espanyol i la influència i ressò que tenen en el seu conjunt els esdeveniments i transformacions que es produeixen en el món occidental, una visió del nostre pròxim passat com a poble, amb alguns detalls, matisos i records -bons, agradables o desplaents- que podem donar una perspectiva d'aproximació a la nostra història local. L'entramat històric d'aquests quaranta anys de recull es basa en l'examen de documents, actes municipals, periòdics, revistes i programes de les festes majors, amb les aportacions personals i fets individualitzats, testimonis directes d'homes i dones, desapareguts els uns i vivents els altres.

Textos des de la web RACÓ