Miscel·lània d'Estudis Santjustencs X (2000)
 

Aquest llibre té el valor d'estar situat dins el context d'història propera i casolana.

És un document essencial per a conèixer i poder analitzar, fent servir com a font documental la fotografia, una època de Sant Just a través dels seus protagonistes principals: els nois i les noies, els mestres i les escoles. És una font directa que dóna informació exhaustiva de l'evolució en la manera de vestir, de pentinar-se, de l'arquitectura escolar, de l'estructura urbanística, de la fotografia... d'aspectes més subtils com poden ser l'estètica, el concepte de jerarquia i, també, dels continguts i de la metodologia educativa

Textos des de la web RACÓ