Miscel·lània d'Estudis Santjustencs XIV (2007)
 

 

 

 

- Lo Pom de Flors. Memòries i pensaments per Alba Ollé

- Sant Just Desvern i Josep Anselm Clavé per Antoni Fuentes

- Magí Colet i Mateu: la vida d'un lluitador per Pere Font

 

Textos des de la web RACÓ