Miscel·lània d'Estudis Santjustencs XV (2009)
SEAS, 75 anys de muntanya i cultura
 

- Presentació: Pep Quintana
- Pròleg: Jordi Gironès
- De la fundació, el 1934, a l'esclat de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939): Joaquim Carbonell
- Segona època, malgrat els anys de foscor i direccionisme (1947-1958): Daniel Cardona
- Refundació de la SEAS i primers compromisos amb el país i la cultura (1960-1969): Jordi Gironès
- Anys de moviments i canvis (1970-1978): Juli Ochoa i Rafel Malaret
- Períodes presidencials i algunes crisis (1979-1995): Francesc Riera
- Amb noves iniciatives i forces renovades arribem als setanta-cinc anys (1996-2008): Antoni Anguera
- El Butlletí, escola de redactors: Jordi Gironès

Cronologia bàsica
Membres de Junta
Socis de la SEAS

Textos des de la web RACÓ