ACTIVITATS 2024

Memória activitats 2023

Dia 30 de juny concert de fi de curs Ateneu sis tarda

Dies 23 i 24 novembre Bicentenari Josep Anselm Clavé

Dia 22 desembre concert deNadal


Onze de setembre 2023