ETNOGRAFIA : MEDIEVAL - 02
Segle XIII

Nom de l'objecte: El llegat del prevere Joan
Procedència: Monestir de Sant Cugat del Vallès
Fitxa núm. 0353
Localització actual: Cartulari de Sant Cugat del Vallès, que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Concretament es tracta del seu document número 759, el qual es localitza al foli número 243 verso, columnes 1 i 2.
Característiques:

Matèria: Pergamí

Dimensions: 52 x 35,6 cm. aprox.

Descripció: És el document més antic que es coneix que faci referència al poble de Sant Just Desvern, al que anomena "Villa Birce".
Es tracta del trasllat d'un escrit del segle X, l'original del qual s'ha perdut, realitzat a mitjan segle XIII amb escriptura rodona monacal per un dels dos copistes anònims que confeccionaren l'esmentat cartulari.

Bibliografia: Josep Rius Serra i Coral Torra i Juli Ochoa (Miscel·lania XI del CES)

Origen de la informació: Juli Ochoa i González
Foto: Arxiu de la Corona d'Aragó
Fitxa feta per: Juli Ochoa i González. 2011.