El Centre a
Ràdio Desvern

Espai del Centre tots els dilluns de
12 a 12.15 a càrrec de la presidenta Maria Quintana.
Meteo
de
Sant
Just
 
MUSEU VIRTUAL
Centre d'Estudis Santjustencs
Període històric
 
jaciment

Accés alhora a totes les fitxes

Instruccions per a imprimir les fitxes

250.000 a.C. Paleolític
3.001 a.C.
3.000 a.C. Neolític - Edat dels Metalls
551 a.C.
 
550 a.C. Món íber
219 a.C.
 
218 a.C. Món romà a Hispània
475
 
476 Època medieval
1491
 
1492 Època moderna
1788
 
1789 Època contemporània I 1887   Arqueologia

Entitats

Etnografia

Numismàtica/Filatèlia
1888 Època contemporània II
avui