El Centre a
Ràdio Desvern

Espai del Centre tots els dilluns de
12 a 12.15 a càrrec de la presidenta Maria Quintana.
Meteo
de
Sant
Just
 
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
QUÈ FEM?

Som membres de:
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Institut Ramon Muntaner

Formem part de:
Consell Popular de Cultura de l'Ajuntament
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament
Comissió de Nomenclatura de nous carrers

Assistim a:
Congressos de la Coordinadora Catalana de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Assemblees de la Coordinadora Catalana de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Assemblees del Centre d'Estudis Conarcals del Baix Llobregat
Trobades de Centres d'Estudis del Baix Llobregat
Jornades de Recerca a la capital cultural de Catalunya

Estem adherits a:
"Salvem l'Estació de Sant Feliu de Llobregat"

Som presents a:
Festa Major
Festes de Tardor
Festes de Sant Jordi
Diada Nacional de Catalunya
Trobada d'entitats santjustenques

Organitzem:
Cursos de Coneixements santjustencs
Sortides culturals
Passejades per Sant Just
Passejada poètica a l'estiu
Vetllada Poeticoliterària de Nadal

Participem a:
La Vall de Verç
Ràdio Desvern

Elaborem:
Miscel·lànies del Centre d'Estudis Santjustenc
Pàgina web pròpia
Fitxes de béns mobles de Sant Just
Manteniment d'un museu virtual a la nostra web dels béns mobles

Promocionem:
Premis de Recerce Jove a Sant Just
Trobades de Recerca Jove del Baix Llobregat
Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat

Estatuts Memòria anual Informació entitat
Can Ginestar
Carrer Carles Mercader, 17
08960 Sant Just Desvern


Web: http://www.santjust.org./centredestudis
Email centredestudis@santjust.org