El Centre a
Ràdio Desvern

Espai del Centre tots els dilluns de
12 a 12.15 a càrrec de la presidenta Maria Quintana.
Meteo
de
Sant
Just
 
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
QUI SOM?

El Centre d'Estudis Santjustencs és una associació sense ànim de lucre fundada el 18 de gener de 1987 i té com a finalitats més essencials les d'aprofundir els estudis de la nostra localitat en els més diversos aspectes, com també la de vetllar per a la conservació de tot allò que significa el nostre patrimoni artístic, arquitectònic o arqueològic el qual considera com a llegat inalienable de tot el nostre passat històric i, a l'ensems, signe de la nostra identitat d'avui.

El Centre d'Estudis Santjustencs també porta a terme altres iniciatives com són:

· Cursos monogràfics i generals d'història
· Exposicions i conferències
· Sortides culturals
· Divulgació i/o publicació de treballs inèdits que es realitzen sobre la nostra localitat i en són mereixedors pel seu caràcter i rigor científic.

L'àmbit de l'activitat del Centre d'Estudis Santjustencs és el de Sant Just Desvern i el de la seva comarca. El NIF és el G59684241.

Els òrgans de govern del Centre d'Estudis Santjustencs són l'Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

La Junta Directiva està formada per les persones i càrrecs següents:

Presidenta: Maria Quintana i Cortès
Vicepresidenta: Palmira Badell i Farigola
Secretari: Vicenç Duran i Subirana
Tresorera: Berta Quintana i Cortès
Vocal : Pere Aceitón i Marín
Vocal: Miquel Almela i Casanova
Vocal: Francesc Blasco i Urpinell
Vocal: Antoni Fumadó i Garcia
Vocal: Josefina Modolell i Ribalta

ON SOM?
Can Ginestar
Carrer Carles Mercader, 17
08960 Sant Just Desvern


Web: http://santjust.org./centredestudis
Email centredestudis@santjust.org