El Centre a
Ràdio Desvern

Espai del Centre tots els dilluns de
12 a 12.15 a càrrec de la presidenta Maria Quintana.
Meteo
de
Sant
Just
 
CENTRE D'ESTUDIS SANTJUSTENCS
Centre d'Estudis Santjustencs
ENLLAÇOS
 

Accés al MUSEU DE LA MASIA DE CAN PADROSA de Sant Just Desvern
http://cultura.gencat.cat/ca/d epartament/estructura_i_adrece s/organismes/dgcpt/02_patrimon i_etnologic/inventari-del- patrimoni-etnologic/consultaIP EC/index.html?coeli-widget= https%3A%2F%2Fapp.coeli.cat% 2Fcoeli%2FIPEC%2Fwidgets.html% 23%2Fwidgets%2Fca%2Fmicrosite% 2Ff3e56042dda33fbed5b43644cc27 454367defcf77011ce590cfe3e0e51 2e7182%2FIPEC%2Fpadrosa%3F_k%3 Dytloww

  Accés al BLOC DEL PATRIMONI CULTURAL de Sant Just Desvern
  L'ATENEU DE SANT JUST DESVERN és el centre cultural més antic del poble (fundat l'any 1918). Acull una sèrie de seccions compreses dins d'àmbits culturals i d'esbarjo
  Accés a la relació d'entitats de Sant Just a través de la web de l'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
 
Accés a l'ARXIU HISTÒRIC del nostre poble, ubicat a la web de
l'Ajuntament de Sant Just Desvern
  Accés al PATRIMONI ARQUITECTÒNIC de Sant Just Desvern, ubicat a la web de l'Ajuntament de Sant Just Desvern
  Portal al RACÓ on hi ha accessibles sumaris i detalls de les revistes de caire científic i cultural del país
  La Secció Excursionista de l'Ateneu Santjustenc (SEAS) forma part de l'Ateneu i esdevé una entitat amb la qual el nostre Centre efectua periòdicament activitats conjuntes
  Amb l'Agrupació Fotogràfica Sant Just (AFSANTJUST) mantenim col·laboracions mútues
  La Vall de Verç és una secció de l'Ateneu i esdevé la revista del nostre poble on hi trobem totes les notícies locals i d'altres.
  Accés al web Castells Catalans que manté un grup d'amics, alguns d'ells socis del Centre d'Estudis. També podeu accedir al seu Blog i a les fotos dels castells